BTSO İletişim Mail      
Ana Sayfa Geçmiş Sayılar Kapak
 
ABD'DEN HABERLER

YENİLİKÇİ AMERİKAN FİRMALARI KURUMSAL VE SOSYAL GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRİYOR

Yaşanan sosyal ve çevresel sorunlara yönelik ürün, hizmet ve çalışmalarıyla iş modellerini değiştiren “yenilikçi” Amerikan firmaları, yaban alanlarının korunmasından yeterli olanaklardan yoksun insanlar için bilgi teknolojisi sunmaya kadar çok çeşitli konularda gönüllü çalışmalar yapıyor.

Kurumsal ve sosyal projeleri gönüllülük esasına dayalı olarak yürüten ve “yenilikçi” olarak anılan ABD firmaları, bu tür projeleri, yasal zorunluluklarının ötesinde, etkinliklerinin paydaşları ve çevre üzerindeki etkisi için kurumsal sosyal sorumluluklarının bir parçası olarak görüyor. Uzmanlara göre en ileri düzeydeki bu firmalar, sosyal ve fiziksel çevre üzerinde olumlu etkisi olan kâr getirici stratejilerin bulunmasına odaklanmış, sosyal açıdan bilinçli olarak kendilerini yeniden keşfediyorlar. Üreticiler üzerindeki bu yeni konumlama, sosyal açıdan bilinçli yatırımcılar, tüketiciler ve aynı zamanda kurumsal şeffaflık ve yoksulluğun bertaraf edilmesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine dikkat çekilmesi gibi konularda toplumdan güçlü bir baskı olması nedeniyle destekleniyor.
Sosyal açıdan gerçekten bilinçli şirketler, işyeri kazalarını önlemek, zehirli sera gazı emisyonlarını ve diğer değerli hedeflere ulaşmak için milyon dolarlık yatırımlar yapıyor, firmanın imajına ya da satışları arttırmaya yönelik aldatıcı pazarlama hileleri yerine inovasyon, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli stratejileri benimsiyorlar. Hatta daha fazla esnekliğe, hareket alanına ve çevikliğe sahip küçük işletmeler bile finansal, sosyal ve çevresel hedeflerde sinerji arayan, geleneksel olmayan iş modelleri yaratarak daha da ileriye gidiyor. Dikkat çekilen bir başka nokta ise geleneksel küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki genişliğin her geçen gün daha da azalıyor olması. Bunun nedeni, firmaların, artan oranda STK’lere özgü olduğu düşünülen hedeflere odaklanması ve STK’lerin da özel sektörün finansal ve kurumsal uygulamalarını benimsemesi.

Bu anlamda, 2006 yılında Amerikan kurumsal hissedarları, rekor sayıda kurumsal sorumluluk, sosyal ve çevresel çözümler sundu. Bir yatırımcı derneği olan Sosyal Yatırım Forumu’na göre, sosyal açıdan bilinçli Amerikan yatırım fonlarının bilançosu, 1995’ten günümüze 15 kat artarak 178,7 milyar dolara ulaştı.

Finansal açıdan güçlü ancak çevrenin korunması ve sosyal eşitliğin sağlanması açısından zayıf olunmasının bir başarı kabul edilemeyeceği görüşünün hâkim olduğu bu şirketler, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da Kurumsal Mükemmeliyet Ödülü ile ödüllendiriliyor.

 

 VİZE BAŞVURU ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

ABD göçmen olmayan vize başvuru ücretleri, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 100 Amerikan Doları’ndan 131 Amerikan Doları’na çıkıyor. Değişiklik, turistik ve iş amaçlı seyahat edenlerle birlikte öğrenciler, geçici statüde çalışanlar ve diğer tüm göçmen olmayan vize kategorilerinde etkili olacak.

ABD vize başvurusu için 1 Ocak 2008 tarihinden önce eski vize başvuru ücreti olan 100 dolar ödeyen başvuru sahipleri, ek bir ücret ödemeden 31 Ocak 2008 tarihine kadar vize görüşmelerini yapabilecekler. Ancak 1 Ocak 2008 tarihinden sonraki başvuru sahiplerinden ise vize görüşme ücreti olarak 131 dolar alınacak. Söz konusu değişiklik, yeni güvenlik uygulamaları ile ilgili maliyetler, yeni bilgi teknolojileri sistemleri ve enflasyon oranı dikkate alınarak 2002 yılından beri ABD göçmen olmayan vize başvuru ücretlerinde yapılan ilk artış.

Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16159 Nilüfer/BURSA

Telefon : +90 (224) 275 16 00 Faks : +90 (224) 275 16 09