BTSO İletişim Mail      
Ana Sayfa Geçmiş Sayılar Kapak
 
OSMAN S. AROLAT

2008 HAREKETE GEÇME YILI OLMALI

Son dönemde yapılan toplantılarda özel sektör temsilcileri, kamu ile sözel planda sorunların çözümü konusunda benzer düşüncelere sahip olduklarını, ancak hızla harekete geçerek sözle ortaya konulanların eyleme dönüşmesini istiyorlar. Son dönemdeki ataletin olumsuzluk yarattığını belirterek, "2008 harekete geçme yılı olsun" diyorlar.

Gün geçmiyor ki, bir yandan özel sektör temsilcileri, öteki yandan ilgili bakanlar, yapılması gerekenleri birbiri ardından sıralamasınlar. Amaç, yüzde yedilerde istikrar içinde büyüyen, üretimini, ihracatını ve istihdamını artıran, büyümesini sürdürülebilir kılan, cari açığını azaltan, yapısal reformları ve mikro reformları sürekli hale getiren, özerk örgütlerini geliştiren, düşük enflasyonu sürdüren bir Türkiye'ye ulaşmak. Özel sektör ve kamu yönetimi sorunlarda da yapılması gerekenler konusunda bir mutabakat içersindeler. Bunu her fırsatta belirtiyorlar. Ancak, kamunun yapacaklarını tarihe bağlı bir eylem planıyla ortaya koyması özel sektör tarafından isteniyor.

Son dönemde reformlar konusunda yaşanan ataletin olumsuz sonuçlarını hem 3. çeyrekteki büyümedeki gerileme, hem de son 23 çeyreğin en yüksek kasım enflasyon rakamıyla ortaya çıktığı, özel sektör tarafından dile getiriliyor. "Elinizi çabuk tutun" uyarısıyla, "2008 yılının eylem yılı" olması önerisi yapılıyor.

Son dönemde reformlar konusunda yaşanan ataletin olumsuz sonuçlarını hem 3. çeyrekteki büyümedeki gerileme, hem de son 23 çeyreğin en yüksek kasım enflasyon rakamıyla ortaya çıktığı, özel sektör tarafından dile getiriliyor. “Elinizi çabuk tutun” uyarısıyla, “2008 yılının eylem yılı” olması önerisi yapılıyor.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde, arka arkaya yapılan toplantılar da bunun örneklerini ortaya koyuyor.

Örneğin geçenlerde, Kayseri'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya gelen Türkiye'nin dokuz büyük ilinin sanayi ve ticaret odalarının başkanları bunu dile getirdiler. Tanıl Küçük, "Hepimizin dikkatle izleyici olması gerek. Hükümet ile sanayici arasında problem yok. Ancak, hükümette hareket yok. Önümüzdeki yıl harekete geçme yılı olmalı" dedi. Küçük, radyo düğmesini çevirmek kadar kolay olan bazı mikro reformların hemen yapılmasını istedi. Diğer oda başkanları da istihdamın artması için yatırımın gerekliliğinden, doğru teşvik politikalarına, ihracat için rekabetçi olma gereğine kadar birçok konuda görüş açıkladılar.

Ankara'da dün toplanan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda konuşan Başkan Arzuhan Yalçındağ ve Yüksek İstişare Konsey Başkanı Mustafa Koç'ta 2008 yılını "Aktif diplomasi, kararlı reform süreci ve etkili iletişim" dönemi olarak kullanmayı önerdiler. TÜSİAD tarafından hükümete sunulan öneri paketinde ise Anayasa'nın temel ilkeleri değiştirilmeden birey odaklı olmasına, makro ekonomik istikrar için enflasyonu düşürmek adına bile taviz verilmemesine, rekabetin önünü tıkayan engellerin hızla aşılmasına, yüzde 7'lik büyümenin garanti altına alınmasına, eğitime yatırımla yenilikçi gençler yetiştirilmesine, özelleştirmelerin hızla tamamlanmasına, özerk kurumların işlerliğine kadar birçok öneri de yer aldı.

TÜSİAD'da 2008 için hareketli bir eylem planı istedi. TÜSİAD toplantısında konuşan Devlet Bakanı Nazım Ekren, yüzde 7'lik büyüme için yüzde 30'luk verimlilik artışı gerektiğini, iş dünyasının yatırımlarını artırmasını istedi. Ekren, ayrıca kayıt dışılığın önlenmesi için bir protokol imzalanması gerektiği üzerinde de durdu.

İstanbul'daki 5. KOBİ Zirvesi'nde bir konuşma yapan Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, hızla bir sanayi envanteri çıkarmakta olduklarını, bunun sonuçlarına göre bölgesel, sektörel ve proje odaklı bir teşvik sistemi geliştireceklerini, KOSGEB'in yeniden düzenleneceğini, ileri teknolojiye dayalı 1000 firmaya destek vereceklerini, geleneksel sektörde de atılım yapan 1000 firmayı da destek kapsamına alacaklarını söyledi. Katılımcılar Çağlayan'ın konuşmasını olumlu bulup beğenirlerken, onun 2008 için eylem planını projelendirerek ortaya koymasını istediler. Katılımcılar, "Bakan sanayiciyken istediklerini yapsın yeter" dedi.

Bütün bu toplantıların ortak karakteri, hepsinde son dönemdeki ataletin olumsuzluk yarattığı, makro istikrar ve reformların sürdürülmesi gerektiği, yüzde yedi büyümenin hedef alındığı bir model için kamunun eylem planını zamanlı olarak ortaya koyması gerektiği konusunu işlemeleriydi. Türkiye hiç vakit kaybetmeden 2008 yılını harekete geçme yılı ilan etmelidir.

OSMAN S. AROLAT

DÜNYA GAZETESİ GENEL YÖNETMENİ

Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16159 Nilüfer/BURSA

Telefon : +90 (224) 275 16 00 Faks : +90 (224) 275 16 09