BTSO İletişim Mail      
Ana Sayfa Geçmiş Sayılar Kapak
 
HABERLER

BURSA İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ ALTINCI KEZ BURSALILARLA BULUŞTU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), PERYÖN ve Medya S grubuna bağlı AKM tarafından organize edilen “Bursa İnsan Kaynakları Zirvesi”, altıncı kez Bursalılarla buluştu.

“Örgütsel Davranış ve Algı Yönetimi” ana temasıyla yapılan zirvede, ulusal bilginin ve başarılı organizasyon örneklerinin Bursa’ya taşınması ve paylaşılmasını hedeflendi. “Bursa İnsan Kaynakları Zirve”sinin açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Yılmaz, şirketler arasındaki küresel rekabet üstünlüğünü sağlayacak tek farklı etkenin yetişmiş insan kaynağı olduğunu kaydederek, “İnovasyon, teknolojik yenilikler ve bunların ticari anlamda uygulamaları günümüzde çok önemli. Fakat asıl önemli kaynak insandır. Şirketler finansal sermayeyle olduğu kadar insan sermayesiyle de daha büyük rekabet gücü elde ediyor. Firmaların en önemli kaynakları, müşteri portföyü ile insan kayakları ve bunların her ikisi de kültürel çeşitlilik içeriyor. Evet, bunlar şirket bilançolarında yer almıyor ancak şirket için çok büyük bir değer ifade ediyor” dedi. İnsan kaynaklarının, işyerleri için artık bir kural olduğunu vurgulayan Yılmaz, organizasyonlarda sadece işe almayla özdeşleştirilen insan kaynaklarının daha geniş bir kapsam ve stratejik rol ifade ettiğini aktardı. İnsan kaynaklarının şirketlerdeki işlevinin gelişmesiyle, klasik görüşteki dar kapsamın, yerini disiplinler arası bir tanıma bıraktığının da altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti: “İşin içinde psikoloji, sosyoloji, yönetim bilimi, davranış bilimleri, istatistik gibi farklı alanlar giriyor. Karşılaşılan karmaşıklığı anlamlandırmak, basitleştirmek ve çözüm amaçlı kullanmak önemli. Eğer insan kaynağınızı iyi yönetebilen bir liderseniz, basmakalıp kuralları değiştirme gücünü kendinizde bulabilirsiniz”.

Zirvenin birinci oturumunda söz alan Vestel İcra Kurulu Üyesi Necmi Kavuşturan ise, “Örgütsel Davranış ve Algı Yönetimi” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda, kurumsal algıyı yönetmek için öncelikle şirketin portföyüne uygun kişilerin seçilmesi gerektiğini söyleyen Kavuşturan, “Algıyı yönetmek pek de mümkün olan bir şey değil, doğayla mücadele etmek gibi bir olay. Yetişmiş insan kaynağı bir şirketin en büyük servetidir, kalitesidir. Kişilik özellikleri çok önemli, çünkü bunlar davranışlarına oradan da şirketin kimliğine yansıyor” dedi.

Bosch A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Lami Yağcılarlıoğlu ise kurumsal algı organizasyonun, paydaşlarca nasıl görüldüğünün önemine işaret etti. Modern insan kaynakları yönetim işlevlerinin etkin örgüt kültürü yaratmayı hedeflediğini ifade eden Yağcılarlıoğlu, insan kaynakları çalışanlarının, teknolojik, ekonomik, demografik değişimlerin hizmet verilen kurum ve sektöre etkilerini çok iyi kavraması gerekliliğine dikkat çekti. “Örgütsel Davranışın Özellikleri ve Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştiren Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Savaş ise işyeri yöneticilerinin sorunlar karşısında takındıkları boşvericilik, kolaycılık, hallederizcilik yaklaşımlarını, organizasyonel davranış hastalığı olarak nitelendirdi.

Zirveye katılan şair, yazar ve Türkiye’nin ilk oyuncak müzesinin kurucusu Sunay Akın ise tiyatro öğeleriyle bezediği sunumunda konuklarını, tarih içinde bir yolculuğa çıkardı. Toplumsal ölçekte bir tarih bilincinin bulunmayışından yakınan Akın, “Hem tarihimizi, hem de tarihsel süreçte oluşturdukları eserlerle uygarlık sahnesine iz bırakan eserler kazandıran tarihi şahsiyetlerimizi ne yazık ki bilmiyor ve tanımıyoruz. Satranç hamlelerimizi uygar ve aydın dünyanın oluşumuna katkı sağlamış ve sağlayacak bir ülke bilinciyle, hedefe ulaştırıcı stratejide konumlandırmalıyız” şeklinde konuştu. Ekare Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Erden Akkavak ise, zirvede yaptığı konuşmasında sistemlerin gerçek işlevinin, etkin örgütsel davranış kalıpları oluşturmayı hedeflemesi gerektiğine işaret etti. Bir insana değer verildiğini hissettirmenin etkin bir motivasyon aracı olduğuna dikkat  çeken Akkavak, örgütsel gelişimin, kalıcı davranışsal öğrenme ile örgütsel etkinliği artırmayı hedeflediğini vurguladı. Darüşşafaka Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Önder Kayhan da Anadolu'nun bitmeyen insan öyküsünden söz ederek, Anadolu'yu dünya uygarlığının beşiği olarak nitelendirdi ve Anadolu topraklarından doğan bazı tarihsel ilkleri şöyle sıraladı: “Dünyanın ilk beş yerleşim yeri Anadolu topraklarında kuruldu. Çömlekçi tezgahı ilk kez Anadolu’da kullanıldı. Koyun ve keçiler Anadolu’da ehlileştirildi. Dünyanın ilk çiftçileri Anadolu'da yaşadı. Dünyanın ilk açıkhava atölyesi Anadolu'da kuruldu. İlk para Anadolu topraklarında basıldı”.

Bursa Hakimiyet Gazetesi yazarı Dr. Murat Kuter de “Doğayı algılamak mı? Hadi canım sende” başlıklı sunumunda, insanlık tarihinin doğuşundan bugüne kadar gelişen süreçte yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel merkezli gelişim ve değişimlerden söz etti. Bursa tarihinin son 60 yılına tanıklık eden, ticaret dünyasını renkli siması Zeki Anıl ile Bersay İletişim Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Cemre'nin konuk olduğu oturum ise, BTSO Genel Sekreteri Tolga Yücel'in yöneticiliğinde gerçekleştirildi. Anıl'ın marka, kriz, müşteri ve algı yönetimine örnek oluşturabilecek ticari yaşanmışlıkların konu edildiği oturuma ilgi bir hayli yoğun gerçekleşti.

Bursa İnsan Kaynakları Zirvesi'nin ikinci günü ise bir anket sonucunun üç farklı görüş çerçevesinde yorumlanmasıyla başladı. Zirve Yürütme Kurulu Üyesi ve Medya S Genel Kooridnitörü Necati Kartal, PERYÖN Bursa Şubesi Başkanı Tufan Uzaslan ve BTSO Genel Sekreteri Tolga Yücel'in bakış açılarıyla, “Toplumumuz neresiyle düşünür?”, “Toplum neresiyle ya da nerelerde etkilenir?” ve “Toplumumuz kimlerden hoşlanır?” sorularına katılımcıların da katkısıyla yanıt arandığı oturumda, toplumun beyniyle düşündüğü, görselliği ön planda tuttuğu ve kendini yeri geldiğinde uyanık, ukala, kurnaz kişiliğin temsilcisi Hacivat, yeri geldiğinde de saf, cahil, umursamaz, her şeyi alaya alan kişiliğin sembolü Karagöz'ün yerine koyduğu noktasında fikir birliğine varıldı.

Necati Kartal, Tufan Uzaslan ve Tolga Yücel üçlüsünün interaktif şovundan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Budak, “İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Şiddetle Mücadele Stratejileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Psikolojik şiddetin bireyin sosyal yaşamını ve ilişkilerini hedef alan, onu iş yaşamından uzaklaşmasını amaçlayan saldırılar bütünü olarak nitelendiren Budak, “Bu saldırılar alay etme, sözle veya fiziki taciz olabilir, aşırı kolay veya aşırı zor görevler vererek bireyi küçük düşürme iletişim kuramama, çeşitli iş veya sosyal organizasyonlara dahil etmeme gibi görülebilmektedir” dedi. “İş Hayatında Sağlıklı Beslenme” konulu sunumda bulunan Taylan Kümeli ise sağlıklı ve dengeli beslenmenin öneminden söz etti. İş Yaşamı ve Doyumluluğun Sırları isimli eğitim programının uygulayıcısı ve Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Üyesi Dr. Murat Bilgili de “Her şey Her şeye Gizli Bağlarla Bağlıdır” başlıklı sunumunda, “bilmek ve bilgili olmak” kavramını sorguladı. Trio İnsan Kaynakları Danışmanlığı Kurucusu Berna Büyükutku Boragan, “öğrenen organizasyonlar” teması üzerinde durarak, öğrenen organizasyonların beş temel yetkinliği bulunduğunu ifade ederken, Peryön Etik Kurulu üyesi Mehmet Ünal da “İş Yaşamında Etik Çalışmanın Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İki günlük zirvenin finalinde konuşan Tofaş A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Burhan Çakır ise “İnsan Kaynakları Uygulamalarında İç Algı Yönetimi”nden söz etti. Tofaş'ın sürdüregeldiği “iç algı yönetimi” uygulamalarında bahseden Çakır, çalışanlarına belirli aralıklarla “çalışma hayatı düzenleme anketi”, “spot anketler”, “iç müşteri memnuniyetleri anketleri” düzenlediklerini belirterek, “Anketler yoluyla, kendimizi ne denli doğru tanıdığımızı anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16159 Nilüfer/BURSA

Telefon : +90 (224) 275 16 00 Faks : +90 (224) 275 16 09