BTSO İletişim Mail      
Ana Sayfa Geçmiş Sayılar Kapak
 
AB'DEN HABERLER

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI…

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 03.08.2012 tarihinde yayınlandı. Bu Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayınlanan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Ulusal Teklif Çağrısı'nın ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle, Komisyon'un Genel Teklif Çağrısı'nda yer alan ve aşağıda listelenen belgelerin ülke merkezli faaliyetler kapsamında başvuru yapacak olan potansiyel yararlanıcılar tarafından başvuruları öncesinde dikkatlice okunması gerekiyor.

* Her bir faaliyet türündeki son başvuru tarihleri de dahil olmak üzere genel bilgileri içeren Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 03.08.2012 tarih ve 2012/C 232/04 no’lu sayısında yayınlanan resmi duyuru niteliğindeki “Announcement…”

* 2013 yılı başvuruları çerçevesinde programa katılan tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak olan Stratejik Öncelikleri içeren “Lifelong Learning Programme, General Call For Proposals 2011-2013, Strategic Priorities 2013” başlığını taşıyan belge…

* Programın resmi rehberi niteliği taşıyan ve her bir programdan yararlanma şartlarını, idari ve mali hükümleri de içeren “Lifelong Learning Programme Guide 2013” belgesi…
Yukarıdaki belgelerde ilan edilen kurallar, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2013 LLP Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerli…

Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı'nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve Komisyon'un belirlediği alt ve üst sınırlar içinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2013 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları gibi hususlar LLP 2013 Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer alıyor. Alt programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara sağlanacak hibe miktarları ve ulusal öncelikler, bu Ulusal Teklif Çağrısı'nda belirtildi. Başvuru usulüne ilişkin diğer önemli teknik veya idari hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer alıyor.
2013 LLP Ulusal Teklif Çağrısı’na Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın internet sayfasından (www.ua.gov.tr) ulaşılabilir.

(Kaynak: www.ab.gov.tr / www.ua.gov.tr)

Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16159 Nilüfer/BURSA

Telefon : +90 (224) 275 16 00 Faks : +90 (224) 275 16 09