BTSO İletişim Mail      
Ana Sayfa Geçmiş Sayılar Kapak
 
LOJİSTİK

''YABANCI KAYNAKLI FİRMALARIN SEKTÖRE GİRİŞİNDE ÇITA MUTLAKA YÜKSEK TUTULMALI''

TOBB Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Üyesi, aynı zamanda BTSO Meclis Üyesi Ahmet Özenalp, lojistik sektörünü “dünyanın en önemli faaliyetlerinden biri” olarak nitelendirdi. Özenalp, Bursa Ekonomi’ye yaptığı açıklamada, üretilen ürünün zamanında ve planlanan yerde satışa sunulmadığı sürece anlam ifade etmeyeceğini de kaydetti.

 

Bu yıl beklentilerin altında geçti…

 

2012’nin, lojistik sektörü için “beklentilerin altında geçen” bir yıl olduğunu belirten Özenalp, “Biz bu yapıya can suyu verilmesi için hükümetimizden finansal destek başta olmak üzere mevzuata dönük sektörün önünü açacak yeni düzenlemeler bekliyoruz. Lojistik yatırımları stratejik öneme sahip yatırımlardır. Kontrolün ülkemiz dışındaki küresel şirketlere geçişinden rahatsızız” dedi.

 

Ülkenin lojistik envanteri yapılmalı…

 

Gerçekçi bir araştırmayla Türkiye’nin, lojistik alt yapısının ve envanterinin çıkarılması gerektiğine işaret eden Özenalp, lojistik sektörünün sadece kamyon ve TIR sayısı ile değerlendirilmemesini istedi. Özenalp, “Bölge bölge, şehir şehir, ülkemizin lojistik potansiyelinin envanteri çıkarılmalı. Kaynaklar doğru ve verimli olarak kullanılmalı. Lojistiğin en önemli ayağı, mevzuattaki düzenlemelerdir. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının kontrolü Ulaştırma Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı, ‘Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı’ olarak teşkilatlanmalı. Mevzuat ayağında gerekli düzenlemeler yeniden ele alınmalı. Türkiye’de lojistik sektörü hâlihazırda yabancı yatırımcıların elinde… Bu yapılanmanın süratle düzelmesi gerekiyor. Bunun için mutlaka yasal tedbirler alınmalı. Bir masadan başka hiçbir şeyi olmayan bu küresel lojistik firmaları, milli kuruluşlarımızı adeta sömürüyor, yok pahasına çalıştırıyorlar. Yarın bunlar bırakıp gittiğinde, sektörde çalışanlar alacaklarını kimden tahsil edecek. Dolayısıyla yabancı kaynaklı firmaların sektöre girişlerinde çıta yüksek tutulmalı, yüksek teminatlar alınmalı” diye konuştu.

 

Sektör için ayrı bir yasa çıkarılmalı…

 

Lojistik için ayrı bir yasa çıkarılmasının yerinde olacağını vurgulayan Özenalp, sektördeki başlıca sorunlara da değindi. Özenalp, şöyle devam etti: “Bürokratik ve fiziki alt yapı sorunları... Bunlar çağın gereklerine ve dış ticaretteki gelişmelere göre her zaman da olacak. Önemli olan, bu sorunların süratle çözülmesi… Gümrük idarelerimizin bu konuda üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Çok ciddi gelişmelere imza attılar. Kendilerini hemen dış ticaretteki gelişmelere uydurup gerekli yasal düzenlemeleri çıkarıyorlar. Gümrüklerimizin fiziki sorunları dışında mevzuat alt yapısından kaynaklanan sorunların da asgariye indiğine inanıyorum. Ama dış ticaret dinamik bir sektör, her zaman yeni düzenlemelere ihtiyaç var.

 

Bursa’ya “Lojistik Meslek Yüksek Okulu” açılmalı…

 

Öte yandan, Bursa’nın lojistik sektöründe yaşadığı en önemli sorunların başında, kalifiye eleman eksikliği geliyor. Yıllardır mücadele veriyoruz ancak maalesef bir ‘Lojistik Yüksek Okulu’ açamadık. Bu, sanayinin merkezi Bursa’ya yakışmıyor. Lojistik dalında eğitim veren bir yüksek okulumuzun olmayışını anlayamıyorum. Lojistik yatırımını ne ile yapacağız? Uzaydan adam mı getireceğiz.

 

Biz de kendi lojistik projemizi ortaya koyalım…

 

Diğer yandan, Bursa limanlarının neredeyse tamamı özel... Limanların en önemli sorunu konteyner sahası, gümrüklü-gümrüksüz antrepo sıkıntısı... Kurulacak lojistik köylerde konteyner sahaları oluşturulur, antrepolar ve soğuk hava depoları kurulur, TIR parkları burada oluşturularak trafik önemli ölçüde rahatlatılır. Buralara bir de gümrük idaresi koymak suretiyle entegre lojistik hizmetleri verilir. Bu iş için gerekli yerin devletimiz tarafından tahsis edilmesi gerekiyor. Konu öncelikle BTSO’ya, Vilayetimize ve Büyükşehir Belediyesi’ne düşüyor. Bursa böyle bir yatırımla lojistik hizmetler adına sıçrama yapar, binlerce insana istihdam sağlanır. Bu proje benim de içinde bulunduğum BUSİAD’ın çalışmaları sırasında Bursa kamuoyuna sunuldu. Ama bu proje tek başına yeterli değil. Bu konuyla ilgili olarak 2007 yılından bu yana mücadele veriyorum. Bilindiği gibi hemen yanı başımızda Eskişehir var. Batı Anadolu Lojistik Projesi’ni (BALO) 2013 yılında devreye sokacaklar. Bu organizasyonun 91 tane ticaret odasından oluşan ortağı var. BTSO da bu projenin ortaklarından… Biz hep böyle bir projenin Bursa’da olmasını istedik. Anlatmak istediğim, sadece bir lojistik köy değil. Böyle bir proje ve lojistik köy de bu projenin ayağı olmalı. Bursa bugün İstanbul’dan sonra ülkenin en önemli ticaret ve sanayi şehri… Biz BALO’ya destek verelim ama kendi projemizi de uygulayalım. Biz de, örneğin Bursa-Güney Marmara Lojistik Projesi’ni süratle ortaya koymalıyız.”

Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16159 Nilüfer/BURSA

Telefon : +90 (224) 275 16 00 Faks : +90 (224) 275 16 09